top of page

EHDOT

Mono Gymin (Mono Crew Oy:n) jäsenyyksiin sovellettavat yleiset sopimusehdot
1.    Yleistä
Seuraavien ehtoja sovelletaan sopimuksessa (”Jäsenyyssopimus”) mainitun henkilön (”Jäsen”) ja Mono Gymin välisessä sopimuksessa. Nämä ehdot ovat keskeinen osa Jäsenyyssopimusta. 
2.    Mono Gymin jäsenyys 
2.1  Mono Gymin jäseneksi voivat liittyä yli 18-vuotiaat henkilöt, 
2.1.1.    joilla on hyvä yleinen terveydentila ja joilla ei Mono Gymin mielestä ole ilmiselvää terveydellistä ja/tai vammautumisen vaaraa
2.1.2.    joilla ei ole aiempaa Mono Gymin jäsenyyteen liittyvää velkaa
2.1.3.    jotka eivät olet toimineet välinpitämättömästi aiemman Mono Gymin jäsenyyden suhteen tai saaneet porttikielto Mono Gymiin 
2.2  Alle 18-vuotiaat, mutta kuitenkin yli 14-vuotiaat henkilöt voivat liittyä Mono Gymin jäseneksi vamhempansa tai huoltajansa suostumuksella. Vanhempi tai huoltaja on laillisesti vastuussa jäsenyydestä ja kaikkiin jäsenyyteen liittyvistä ehdoista ja maksuista. 

2.3 Mono Gymillä on käytössä NFC-tagi ja se on Mono Gymin omaisuutta. NFC-tagi annetaan jäsenyyden ajaksi asiakkaalle käyttöön ja se on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Avainta ei saa lainata eikä siirtää kolmannelle osapuolelle. Jäsenettömän henkilön sisälle päästämisestä veloitetaan 250€ sakko ja kortti jäädytetään kuntosalin toimesta. Jäsenyyden päättyessä tulee Jäsenen palauttaa NFC-tagi takaisin Mono Gymille 14 päivän kuluessa päättymispäivästä. Palauttamattomasta tai myöhässä palautetusta avaimesta Mono Gym veloittaa 20 euron maksun. *Koskee 7.3.2022 mennessä ostettuja jäsenyyksiä.

8.3.2022 eteenpäin asiakas ostaa NFC-tagin itselleen liittymisen yhteydessä, jonka jälkeen avainta ei tarvitse palauttaa Mono Gymille jäsenyyden päätyttyä. NFC-tagi on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Avainta ei saa lainata eikä siirtää kolmannelle osapuolelle. Jäsenettömän henkilön sisälle päästämisestä veloitetaan 250€ sakko ja kortti jäädytetään kuntosalin toimesta.

2.4 Jäsenyys on voimassa Jäsenyyssopimuksessa mainitusta päivämäärästä alkaen, ellei toisin ole kirjattu.

2.5 Mono Gymi-jäsenyys on toistaiseksi voimassa oleva sopimus sitoutumisjaksosta huolimatta. Mikäli sopimuksessa on määritelty sitovaa sopimusaika, sopimus on voimassa vähintään sitovan sopimusajan mukaisesti (pl 7.1 ja 7.4). Sitoutumisjakson päätyttyä jäsenyys jatkuu siihen asti, kunnes se irtisanotaan luvun 7 mukaisesti. Sitova sopimusjakso on joko 6 tai 12 maksullista kuukautta. 

2.6 Jäsenyys on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle, eikä kukaan muu kuin jäsen itse voi käyttä sitä. 

2.7 Mono Gym on auki vuoden jokaisena päivänä 05-23. Mono Gym voi joskus olla kiinni tai auki rajoitetuin palveluin huoltotöiden, henkilökunnan koulutuksen tai ylivoimaisen esteen vuoksi (ks. lauseke 9.1.)

2.8 Mono Gymin liikuntakeskuksessa on tallentava kameravalvonta. 

3.    Jäsenmaksut

3.1 Jäsenet maksavat kuukausimaksun ja muut mahdolliset maksut Mono Gymin sovellettavien hintojen mukaisesti. Sama koskee vanhempaa tai huoltajaa tai muuta jäsenyydestä laillisesti vastuussa olevaa henkilöä Jäsenyyssopimuksen mukaisesti. Mono Gym laskuttaa jäsenyyden aina edeltävän kuun viimeisenä päivänä niin, että harjoitusmaksu erääntyy kunkin harjoitukuun aikana. 

3.2 Kuukausimaksu maksetaan sovittuna ajankohtana toistuvasti ja poikkeustapauksissa liittymisen yhteydessä erityisehtoja sovellettaessa. Jäsen on velvollinen varmistamaan, että jäsenmaksut maksetaan ajallaan, ja hänen on otettava yhteyttä Mono Gymiin, mikäli maksupyyntöä ei tule. 

3.3. Jäsen on velvollinen tekemään tarvittavan sopimuksen pankkinsa kanssa automaattisesta kuukausittaisesta jäsenmaksun maksamisesta Mono Gymille. Jäsenen on aina varmistettava, että määritetty käyttövara kattaa laskun summan ja että maksu suoritetaan eräpäivään menneessä. Jos Jäsen ei halua käyttää automaattista maksupalvelua tai jos Jäsenen pankki ei ole vahvistanut palvelua Mono Gymille  kuukauden 18 päivään mennessä. Jäsenelle lähetetetään paperilasku kertyneestä maksusta perintätoimiston toimesta.

3.4 Jos Jäsen ei maksa eräpäivään mennessä, maksutavasta huolimatta, hänelle lähetetään perintäkirja uudella eräpäivällä perintätoimiston toimesta. Maksun viivästyessä Mono Gymillä on oikeus veloittaa kulut ja korkoa perintälain, korkolain ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Maksettaessa on tällöin käytettävä ulkopuolisen perintätoimiston laskun tietoja. 

3.5 Jäsenellä on hintatakuu kuukausittaisesta jäsenamaksustaan sitoutumisjakson ajan. Mono Gymillä ei ole oikeutta muuttaa jäsenmaksua ennen sitoutumisjakson päättymistä. Jos Jäsen on saanut erikoisalennuksen ja alennus päättyy sitoutumisjakson ajalta, on Mono Gymillä yksipuolinen oikeus nostaa kuukausittainen jäsenmaksu normaaliin hintaan. 

3.6 Jäsen ei ole velvollinen maksamaan kuukausittaista jäsenmaksua, jos

    3.6.1 jäsenyys on tauotettu luvun 7 mukaisesti
3.6.2 Mono Gym on irtisanonut Jäsenyyssopimuksen välittömästi lausekkeen 7.7 mukaisesti. 
3.6.3 jos Mono Gym ei ole käytettävissä 

4.    Jäsenen velvollisuudet

4.1 Jäsen sitoutuu:

4.1.1.    perehtymään Mono Gymin yleisiin turvallisuusääntöihin ja toimintasääntöihin, joka ovat saatavissa osoitteessa
4.1.2.    Olemaan käyttämättä päihteitä, huumausaineita tai doping-aineiksi luokiteltuja aineita Mono Gymissä
4.1.3.    Jäsenen on ilmoitettava Mono Gymille yhteistietojensa/maksutietojensa muutoksista. Tämä koskee nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja kaikkien muiden asianaankuuluvien tietojen muutosta. Ilmoitus on tehtävä viipymättä.
4.1.4.    Rekisteröimään jäsenkorttinsa Mono Gymin toimistossa, ennen kuin alkaa käyttämään kuntosalia. Mono Gymillä on oikeus pyytää Jäsentä esittämään henkilöllisyystodistuksen. 
4.2  Mono Gymille on ilmoitettava NFC-tagin mahdollisesta katoamisesta mahdollisimman pian. Tällöin Mono Gym sulkee kadonneen kulkuavaimen ja Jäsenen on noudatteva uusi Mono Gymin toimistolta  sekä maksettava avaimen korvaamismaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti. 

4.3 Jäsen on velvollinen säilyttämään Mono Gymin avainta huolellisesti niin, ettei kukaan muu pääse käyttämään sitä. Mono Gymille on ilmoitettava epäillystä väärinkäytöstä viipymättä.

5.    Henkilötiedot, markkinointi ja viestintä 

5.1 Jäsen hyväksyy sen, että Mono Gym rekisteröi, tallentaa ja käyttää henkilötietoja (nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, maksutiedot ja vastaavat tiedot) ja Jäsenen Mono Gymin palveluiden käyttöä koskevia tietoja jäsentilin hallintaan liittyen, mukaan lukien Mono Gymin palveluita koskevat tiedot. Tietosuojavastaava on Mono Gym, jota edustaa itse yrittäjä. Jäsen hyväksyy sen, että Mono Gym voi tallentaa tietoja käyntikerroista voidakseen seurata Jäsenen toimia ja helpottaa Jäsenen treenaamista. 

5.2 Jäsen voi perua suostumuksensa treenihistorian käyttöön ja pyytää, että historiatiedot poistetaan. Mono Gym vahvistaa tietojen poistamista koskevan ilmoituksen vastaanottamisen. 

5.3 Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman Jäsenen kirjallista lupaa, ellei kyseessä ole laillinen tiedustelu, maksujen perintä, vakuutuskorvaus tai kirjanpitotarkoitukset.

5.4 Mono Gymissä on kameravalvontaa. Valvonnan tarkoituksena on estää/selvittää rikokset ja taata kaikkien jäsenten turvallisuus. Kameravalvonta toteutetaan ja siihen liittyviä tietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. 

5.5.  Tekemällä Jäsenyyssopimuksen jäsen hyväksyy sen, että Mono Gm voi ottaa Jäseneen yhteyttä millä tahansa viestintämenetelmälllä, sähköinen viestintä mukaan lukien (sähköposti, tekstiviestit, multimediaviestit ym.) tiedottamistarkoituksessa ja/tai kertoakseen kampanjoista tasi muista tarjouksista ajankohtaisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsen voi peruttaa suosutumuksensa vastaanottaa markkinointitiedusteluita ottamalla yhteyttä Mono Gymiin. Jäsen ei voi kieltäytyä vastaanottamaan viestinää, joka koskee Jäsensopimuksen muutoksia, treenaamisturvallisuutta koskevaa alustavaa kyselyä tai muita jäsenyteen liittyviä tärkeitä tiedotteita. 

5.6 Edellä mainittu Jäsen suostumus on voimassa Jäsenyyssopimuksen voimassaoloajan ja kuusi (6) kuukautta Jäsensopimuksen päättymisen jälkeen. Tämän tarkoituksena on tarjota aikaisempaan Mono Gymin jäsenyteeen liittyviä etuja. 

5.7 Mono Gym lähettää jäsenyyttä koskevia tietoja ensisijaisesti Jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai kotiosoitteeseen. 

6.    Jäsenyyden tauottaminen

6.1 Jäsen voi pyytää Mono Gymi-jäsenyytensä tauottamista. ”Tauottaminen” tarkoittaa jäsenyyden tilapäistä keskeyttämistä rajatuksi ajaksi. 

6.2 Jäsenyyttä pystyy jäädyttämään tuote vaihtoehdon mukaisesti joko yhden (1), kahden (2) tai vastaavasti kolmen (3) kuukauden verran. 

6.3 Jos Jäsenen sitoutusmiaika on yhä kesken, sitoutumisjaksoa jatketaan myönnetyllä tauottamisjaksolla määritetyllä kuukauden määrällä. 

6.4 Esittämällä lääkärintodistuksen taukoa on mahdollista pidentää 

7.    Jäsenyyssopimuksen irtisanominen ja muuttaminen 

7.1 Jäsenellä on oikeus irtisanoa Jäsenyyssopimus ilmoittamalla siitä Mono Gymille kahden (2) viikon kuluessa Jäsenyyssopimuksen allekirjoittamisesta, katso kuluttajansuojalaki 6 luvun 14 pykälä. Tätä sovelletaan vain siloin, jos jäsenyyssopimus tehdään muualla kuin Mono Gymissä.  Jos Jäsen hyödyntää peruuttamisoikeuttaan, ennakkoon suoritetut maksut palautetaa (pl. henkilökohtaiset liikuntaedut). Jäsenen on osoitettava, että peruuttamisoikeutta on käytetty sovellettavan laindsäädännön mukaisesti. 

7.2 Jäsenyys voidaan iritsanoa milloin  tahansa sitoutumisjakson päätyttyä. Sitoutumisjakson jälkeen jäsenyys muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi. Irtisanominen astuu voimaan aina ennen uuden laskutuskauden aloitusta. 

7.3 Jäsenyys voidaan irtisanoa sähköpostilla, yhteyslomaakkeella tai tekstiviestillä. Vaihtoehtoisesti Jäsen tai vanhempi tai huoltaja voi iritsanoa jäsenyyden henkilökohtaisesti Mono Gymissä. Mono Gym vahvistaa sähköpostilla tai tekstiviestillä, että irtisanominen on vastaanotettu, kahden (2) kuluessa irtisanoutumisen vastaanottamissta. Jäsenen täytyy voida osoittaa, että irtisanominen on tehty. Mikäli Jäsen ei jostain syystä ole saanut irtisanomisesti Mono Gymiltä kirjallista vahvistust, tulee Jäsenen ottaa välittömästi yhteyttä Mono Gymiin asian selvittämiseksi. 

7.4. Jossain tapauksissa Jäsen voi anoa jäsenyyden päättämistä myös sitoutumisjakson aikana. Tällöin Jäsenen on voitava osoittaa, että on ilmennyt erityisiä odottamattomia olosuhteita, joihin Jäsen ei voi vaikuttaa. Lisäksi näiden erityisten olosuhteiden on oltava syy, jonka vuoksi Jäsen ei voi käyttää jäsenyyttään. Hakemus jäsenyyden päättämisestä on toimitettava liitteineen Mono Gymille kirjallisena viipymättä olosuhteiden ilmettyä. Mono Gym käsittelee hakemuksen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua hakemuksen vastaanottamisesta.

7.5. Jos Mono Gym ja Jäsen ovat kumpikin sitä mieltä, että harjoittelun jatkaminen aiheuttaisi huomattavan haittavaikutusten riskin Jäsenen terveydelle, Jäsenyyssopimus irtisanotaan. Mono Gym voi vaatia kirjallisen terveydenhuoltopalveluiden tuottajan lausunnon, jossa se ottaa vastuun lausunnosta Jäsenen kyvystä kuntoilla Mono Gymillä. Jos jäsenyys irtisanotaan, Jäsenelle maksetaan takaisin mahdollinen ennakkoon maksettu osuus jäsenmaksusta.

7.6. Mono Gymillä on oikeus muuttaa jäsenyysmaksuja, muita maksuja ja ehtoja.

7.6.1. Jäsenyysmaksuja muutettaessa Mono Gym pidättää oikeuden muuttaa voimassa olevien sopimusten hintoja vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti ilman ennakkoilmoitusta. Muissa hinnanmuutoksissa Mono Gymin on ilmoitettava muutoksesta vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen sähköpostilla tai tekstiviestillä. Hinnanmuutos tulee voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä ensimmäisestä muutoskuukaudesta lukien.

7.6.2. Mono Gym pidättää oikeuden siirtää Jäsenyyssopimuksen toiselle yritykselle ja siirtää jäsenyyteen liittyvät automaattista maksua koskevat tiedot. Tällaisten muutosten tapauksessa Mono Gym ilmoittaa muutoksesta vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen sähköpostilla tai tekstiviestillä. Muutos tulee voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä ensimmäisestä muutoskuukaudesta lukien.

7.6.3. Mono Gym pidättää oikeuden muuttaa ilman ennakkoilmoitusta muita kuin lausekkeiden 7.6.1 ja 7.6.2 mukaisia ehtoja tai sellaisia ehtoja, jotka eivät kuulu lausekkeen 7.6.4 piiriin.

7.6.4. Jos Mono Gym tekee huomattavia muutoksia, joilla on kielteinen vaikutus Jäseneen, Jäsenellä on oikeus irtisanoa Jäsenyyssopimus. Sopimus voidaan irtisanoa, vaikka Jäsenyyssopimuksen sitoutumisjakso ei olisi vielä kulunut umpeen. Tällaisten muutosten tapauksessa Mono Gymin on ilmoitettava muutoksesta vähintään yksi (1) kuukausi etukäteen sähköpostilla tai tekstiviestillä. Muutos tulee voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä ensimmäisestä muutoskuukaudesta lukien.

7.6.5. Lausekkeen 7.6.4 mukainen irtisanominen on tehtävä ilmoittamalla asiasta Mono Gymille  kirjallisena sähköpostitse tai kirjeitse ja Mono Gymin on saatava irtisanoutuminen viimeistään neljätoista (14) päivää ennen muutoksen/muutosten toteutusta. Tämän ehtona on, että Jäsenelle ilmoitetaan muutoksesta/muutoksista viimeistään yksi (1) kuukausi ennen muutoksen/muutosten toteutusta. Jäsenen täytyy voida todistaa, että irtisanomisilmoitus on tehty.

7.6.6. Lausekkeen 7.6.4 mukaisen irtisanomisen tapauksessa Jäsenyyssopimus irtisanotaan muutoksen/muutosten toteuttamispäivästä alkaen. Jäsenen tulee saada kirjallinen vahvistus Mono Gymiltä sähköpostitse tai kirjeitse.

7.7. Mono Gymillä on oikeus jäädyttää jäsenyys tietyksi ajaksi tai irtisanoa Jäsenyyssopimus välittömästi, jos Jäsen rikkoo Jäsenyyssopimusta olennaisella tavalla. Olennaisia rikkomuksia ovat muun muassa seuraavat:

7.7.1. Kuukausittaisen jäsenmaksun ja muiden maksujen maksamatta jättäminen perintäkirjeestä tai muusta muistutuksesta huolimatta.

7.7.2. Luvun 4 mukaisten Jäsenen velvollisuuksien rikkomukset, jotka eivät ole vähäisiä, mukaan lukien, ettei Jäsen noudata Mono Gymin kirjallista tai suullista varoitusta.

7.7.3. Lausekkeen 4.1.2 mukaisten säännösten rikkomus.

8.    Henkilövahinko, säilytys ja vastuu varkaustapauksessa 

8.1. Jäsen kuntoilee aina omalla vastuullaan. Mono Gym ei vastaa mistään vammoista, joita Jäsen saa Mono Gymissä ollessaan. Vastaavaa vastuunrajoitusta sovelletaan muissa Mono Gymin käytössä olevissa kuntoilutiloissa. 

8.2. Jäsen on velvollinen käyttämään omaa tai Mono Gymin riippulukkoa säilyttäessään henkilökohtaista omaisuuttaan keskuksessa olevassa kaapissa. Jos Jäsen jättää tavaroitaan Mono Gymissä olevaan kaappiin normaalin sulkemisajan jälkeen, Mono Gymillä on oikeus murtaa Jäsenen lukko ja ottaa tavarat talteen. Jäsenen on haettava talteen otetut tavarat kahden viikon kuluessa. Mono Gym ei vastaa tällaisen omaisuuden menetyksestä eikä mainittuna säilytysaikana.

8.3. Mono Gym ei vastaa Jäsenen Mono Gymiin tuoman henkilökohtaisen omaisuuden varkaudesta tai muusta katoamisesta. Tätä lauseketta sovelletaan huolimatta siitä, onko omaisuus lukittu tavalliseen kaappiin vai arvoesinekaappiin tai vastaavaan.

9.    Vastuunrajoitus, sovellettava lainsäädäntö, riita-asiat ja oikeudenkäyttöalue 

9.1. Mono Gym ei vastaa estävistä tai rajoittavista olosuhteista, jotka rajoittavat Jäsenen Mono Gymin kuntoilutilojen käyttöä, kun olosuhteet eivät ole Mono Gymin hallittavissa eikä Mono Gym ole voinut ennakoida tai ratkaista kyseisistä olosuhteista johtuvia seurauksia (ylivoimainen este).

9.2. Jäsenyyssopimuksessa sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

9.3. Jäsenen ja Mono Gymin väliset riita-asiat pyritään ratkaisemaan sovittelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, kumpi tahansa Osapuoli voi viedä riita-asian tuomioistuimen käsiteltäväksi.

9.4. Mikäli Jäsenyyssopimuksen englanninkielinen ja suomenkielinen versio ovat ristiriidassa keskenään tai niiden välillä on epäjohdonmukaisuutta, viimeksi mainittu on vallitseva.
 

bottom of page